Rigglista HT-17
01-okt Upp Hugo A Hjalmar K 
Ulricehamn Ner Ebba Ö  Agnes A Paulina L
21-22 Okt  Upp Tove Ö  Ida B 
Stenungsund Ner Carl B  John B
05-nov Upp Alwa B  Noah O 
 Falköping Ner Fabian L  Oscar R
10-dec Upp Lowa B  Elin M J  Erik S 
Vara Ner Märta W  Lisa A  Älwa A


De som åker iväg och sätter upp utrustningen dagen före tävling ("riggar upp") hämtar kärran, lastar in grejerna, monterar upp och
testkör så att allt fungerar. Kärran bokas av tävlings-samordnaren, finns normalt sett tillgänglig kl 15 dagen före.


Angivna datum är tävlingsdagar, om inget annat anges så "riggar vi upp" dagen före. Föräldrar och simmare på plats hjälper självklart

alltid till med att "rigga ner". OBS Namn med fetstil är kontaktperson för ner riggningen.


Vid förhinder så ordnar man själv med ev. byte eller att skaffa fram en ersättare. Nummer och namn till alla föräldrar finns i en pärm på simklubbens kansli.

Kontakt vid ev. planeringsfrågor, e-posta till hyra.skgotene@gmail.com eller ring Anton 076-0490680

 OBS Efter tävlingarna ska det fyllas i en reseräkning (dit resan och hem resan) och sen fakturaunderlag som ligger på simklubbenskontor