Styrelsen 2016

Ordförande

Linda Öjersson               

linda.ojersson@gmail.com

V Orförande     

Helena Andersson

perolofsgarden@hotmail.com

Kassör

Håkan Andersson

stockebacks.gard@r.lrf.se

Sekreterare

Carolina Andersson

klinis82@hotmail.com

Ledamot

Frida Alfredsson

fridaalfredsson@gmail.com

Ledamot

Joakim Lugn

sidlandel@hotmail.com

Ledamot 

Joakim Lövkvist

joakim.lovkvist@gmail.com

Suppleant

Marika Westberg

marika.westberg@hotmail.se 

Suppleant

Vakant